{{::locale.account.phoneVerification.popup.verifyYourPhonePart1}} {{ phoneVerificationPopupCtrl.verifyData.daysLeft }} {{::locale.account.phoneVerification.popup.verifyYourPhonePart2}} {{::locale.account.phoneVerification.popup.verifyYourPhonePart3}} {{ phoneVerificationPopupCtrl.verifyData.hoursLeft }} {{::locale.account.phoneVerification.popup.verifyYourPhonePart4}} {{::locale.account.phoneVerification.popup.verifyYourPhonePart5}}
{{::locale.login.welcome}} {{authCtrl.loggedUserData.userName}} (ID: {{authCtrl.loggedUserData.userID}})
{{::locale.common.settingsWidget.oddsFormat}}:
{{ ::oddFormat.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteFormat}}:
{{ layout.name }}
Scrollbars Format:
{{ layout.name }}
Coupon Docked:
{{ layout.name }}
Live Match Tracker:
{{ mode.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteTheme}}:
{{ theme.name }}
{{mainCtrl.currentTime}}
image flag {{$select.selected.value.name}} image flag
{{::locale.account.password.forgotPassword}}
{{authCtrl.unreadMessageCount}}
Balances cannot
be shown
ማንሳት

ማንሳት

ቤትኪንግ የእርስዎን አሸናፊዎች ለማውጣት በጣም ፈጣኑ እና ምቹ መንገዶችን ያቀርባል። በድረ-ገጹ በኩል የእርስዎን ድሎች ማውጣት ይችላሉ፡፡

 

ከአካውንትዎ ዝቅተኛ 25 ብር፤ ከፍተኛ 8,000 ብር ወጪ ማድረግ የችላሉ፡፡

 

ማስታወሻ፡ መውጣቶች በራስ ሰር ወደ አሞሌ ዋሌት ገቢ ይደረጋል። አሞሌ ዋሌት ቁጥርህ ከ ቤትኪንግ የሞባይል ቁጥርህ ጋር መዛመድ አለበት።

የኪስ ዋሌት ሂሳብዎ የገንዘብ ድጋፍ ከመደረጉ በፊት ተጨማሪ ማረጋገጫ በአሞሌ ሊደረግ ይችላል።

አሞልን በመጠቀም ከ ቤትኪንግ ዋሌት እንዴት ማውጣት እንደሚችሉ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ደረጃዎች ያግኙ!

  1. የማውጣት መጠንዎን ያስገቡ
  2. ቀጥል የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ
  3. ቤትኪንግ ስለጥያቄዎ ሁኔታ ኤስኤምኤስ ይልክልዎታል።
  4. ጣቢያውን ለመጎብኘት እና ግብይቱን ለመፍቀድ በኤስኤምኤስ ውስጥ ያለውን መመሪያ ይከተሉ